Starosta Giżycki wśród 9 Eko-Liderów z Warmii i Mazur

P1000355Ponad 150 osób wzięło udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs Eko-Lider Warmii i Mazur, zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Najwyższe wyróżnienia odebrało 9 osób, wśród nich Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Głównym celem programu „Eko-Lider Warmii i Mazur” było promowanie działalności osób, podmiotów i instytucji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie przedsięwzięć rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez ponad miesiąc nadsyłano zgłoszenia kandydatów do tytułu.

W poniedziałek, 27 października 2014 r. kapituła konkursu wybrała liderów i nadała nominacje konkursowe. Spośród zgłoszonych wybrano 9 liderów i 48 nominowanych. Starosta Giżycki, jako włodarz powiatu – regionu o wysokich walorach przyrodniczych od wielu lat promuje działania na rzecz ochrony środowiska. Wspiera finansowo rożne formy edukacyjne, cykliczne akcje i konkursu na rzecz środowiska naturalnego. Jest inicjatorem i liderem porozumienia dotyczącego wspólnej budowy i realizacji Strategii Rozwoju Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ze szczególnym uwzględnieniem promocji obszaru jako miejsca o wybitnych walorach przyrodniczych. Jest inicjatorem pozyskania środków zewnętrznych na realizację działań skierowanych na ochronę środowiska. Jego działania mają znaczący wpływ na kształtowanie się prawidłowych postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne.