Starostwo Powiatowe w Giżycku poszukuje lekarza – koronera

Starosta Giżycki działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2024 poz. 576) ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2024r. do godz. 11.00:
  1. Elektronicznie – na adres mailowy fundusze2@gizycko.starostwo.gov.pl lub
  2. Papierowo – w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i opisanej: „Oferta – koroner” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku (pokój nr 10); Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko.
Pełna treść ogłoszenia, formularz ofertowy i projekt umowy do pobrania TUTAJ