Starostwo realizuje projekt promujący walory Powiatu Giżyckiego

W dniu 07 lutego 2012 r. Powiat Giżycki podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wydanie publikacji promującej zasoby, walory turystyczne i kulturowe obszaru powiatu giżyckiego oraz całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LDG9”, w ramach osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu ogółem wynosi 20.530 zł, w tym koszty kwalifikowane to 18.000 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki oraz promocja zasobów społecznych i gospodarczych terenu Powiatu Giżyckiego i obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD9, poprzez wydanie efektownej publikacji „Powiat Giżycki” w postaci albumowej.

W poszczególnych rozdziałach wydawnictwa przedstawione są m.in. najpiękniejsze zakątki regionu, w tym obszary Natura 2000, szlaki atrakcyjne żeglarsko i kajakarsko, inne formy wypoczynku, Mazury jako czysty ekologicznie i zdrowy region Polski, wielokulturowość na Mazurach, tradycyjne imprezy lokalne i jarmarki promujące dziedzictwo kulturowe Mazur, a jednocześnie nowoczesne rozwiązania technologiczne i architektoniczne, dobre praktyki oraz wzory w obszarze działalności podmiotów gospodarczych, w tym podmioty turystyczne, agroturystyczne, promujące regionalne zdrowe potrawy. Publikacja przypomni także historię 4 kadencji Rad Powiatowych.
Zaprezentowana zostanie również współpraca z innymi partnerskimi samorządami w obszarze kraju i w układzie transgranicznym oraz ujęte wzorcowe rozwiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprezentowana zostanie także idea i dobre praktyki budowy partnerstwa w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cała publikacja zrealizowana zostanie w efektownej formie albumowej.