STOP pożarom traw !

Coroczne wypalanie roślinności w okresie wiosennym powoduje znaczny wzrost zagrożenia pożarowego obszarów leśnych, zabudowań wiejskich, jak również zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w przypadku wypalania przydrożnych rowów, niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. W ubiegłym roku na terenie działania tutejszej Komendy odnotowano 211 pożarów związanych z wiosennym wypalaniem traw.

W związku z tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku zwraca się z prośbą i apelem do społeczeństwa powiatu giżyckiego o zaniechanie praktyk wypalania roślinności.

Najwięcej pożarów traw powstaje na początku roku, w marcu i kwietniu !!!

Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek !!!

Wypalanie traw to jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska – ZAMIAST NAWOZIĆ, WYJAŁAWIA GLEBĘ !!!

W pożarach traw giną nie tylko zwierzęta !!!

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw GINĄ LUDZIE !!!

ROK 2016

Od 1 stycznia do 29 marca br. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odnotowano 461 pożarów traw.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.straz.gizycko.pl