Stop suszy. Konsultacje społeczne


Informujemy, iż trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Konsultacje odbywać się będą do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach.

 

Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą państwo na stronie www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/

Zgłosić uwagi na temat projektu PPSS można osobiście, listownie lub za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Można skorzystać również z formularza online dostępnego na stronach: www.stopsuszy.pl oraz https://www.konsultacjesusza.pl

Projekt PPSS jest dostępny na stronach: www.stopsuszy.pl , https://www.konsultacjesusza.pl , www.wody.gov.pl , poszczególnych RZGW oraz na www.bip.gov.pl , https://gospodarkamorska.bip.gov.pl , www.gov.pl/web/gospodarkamorska .

Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in. wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy.