Strategia dla krainy Wielkich Jezior Mazurskich zatwierdzona

W dniu wczorajszym, tj. 21.12.2022 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zatwierdzona została zaktualizowana strategia rozwoju krainy Wielkich Jezior Mazurskich – Strategia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030”.  (dla 17 samorządów lokalnych, 14 gmin oraz 3 powiatów, w tym dla Powiatu Giżyckiego)

Strategia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030” jest strategią ponadlokalną obejmującą kierunki i projekty rozwojowe dla wspólnych działań. Strategia stanowić będzie podstawę do realizacji przez Powiat Giżycki projektów w nowym okresie programowania.