Strategia rewitalizacji targowisk – webinarium

Zaproszenie do udziału w dniu 31.03.2022 r. w webinarium organizowanym w ramach prac badawczych na temat kondycji targowisk miejskich przeprowadzonych w ramach projektu pod działaniem „Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzia polityki rozwoju lokalnego, w roku 2021”.

Seminarium dedykowane jest: lokalnym organizacjom NGO (fundacjom, stowarzyszeniom), przedstawicielom biznesu (banki żywności, spółki, firmy, zrzeszenia kupców/najemców) oraz miejskim/gminnym jednostkom organizacyjnym (będącymi operatorem targowisk).

W imieniu konsorcjum odpowiedzialnego za przeprowadzenie projektu chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym wirtualnym seminarium (31.03.2022 r.), podczas którego przedstawione zostaną wstępne wnioski płynące z przeprowadzonych prac badawczo-wdrożeniowych w latach 2018-2021 oraz prowadzone dyskusje na temat lokalnych uwarunkowań funkcjonowania obiektu handlu targowego, zaangażowaniu szerokiego grona organizacji w ich działanie w Państwa miastach oraz możliwości przyszłego rozwoju projektu międzynarodowego w tej dziedzinie.

Seminarium odbędzie się 31.03.2022 r. w godzinach 10:00 do 12:30.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału poprzez wypełnienie linku rejestracyjnego.

Link do rejestracji: https://bit.ly/3t6KPtK

Rejestracja otwarta do 30.03.2022 r.

Dodatkowe informacje o inicjatywie:

Aktualnie znajdujemy się w ostatniej fazie projektu, podczas której stworzona zostanie strategia rewitalizacji targowisk miejskich w oparciu o zebrane przez nas materiały jak również wyniki przeprowadzonego przez nas projektu pilotażowego na Rynku w Oliwie.

Chcielibyśmy, aby tworzona przez nas strategia miała praktyczne zastosowanie, dlatego zależy nam na Państwa opinii oraz dyskusji na temat naszych wstępnych wniosków. Spotkanie będzie również okazją do poznania się oraz porozmawiania na temat targowisk miejskich.

W marcu i kwietniu tego roku planowane są również dwa kolejne wydarzenia w tym dla jednostek samorządu terytorialnego w formie fizycznej oraz w czerwcu konferencja końcowa. Pragniemy poinformować zakończeniu projektu rozpoczniemy również pracę nad wspólnym wnioskiem do programu międzynarodowego i spotkania tego typu jak te 31.03.2022 r. posłużą nam za podstawę do tworzenia nowego draftu aplikacji.

Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie!

Piotr Czyż
Kierownik Projektu

 

Zaproszenie [pobierz]

Skrócony opis projektu [pobierz]