Przyjęta została „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”

herb_powiat_gizyckiPo 18 miesiącach prac nad dokumentem, 25 września 2014 r. Rada Powiatu w Giżycku, jako pierwsza z czterech Rad przyjęła uchwałą „Strategię Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014 – 2022. Prace projektowe pod kierownictwem zespołu ekspertów reprezentujących Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, wspierane były przez przedstawicieli czterech Powiatów: Giżyckiego, Węgorzewskiego, Mrągowskiego oraz Piskiego.

 

Dokument został przyjęty przez giżycką Radę Powiatu jednogłośnie. Kolejne Rady Powiatów będą przyjmowały wspólnie wypracowany dokument na sesjach w październiku i listopadzie.

„Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” to jeden z najważniejszych dokumentów określających główne kierunki działania samorządów czterech Powiatów: Giżyckiego, Węgorzewskiego, Mrągowskiego oraz Piskiego na najbliższe 8 lat. W dokumencie 4 powiaty okalające Wielkie Jeziora Mazurskie określiły swoje priorytetowe cele na lata 2014 – 2022 oraz projekty, które zaplanowano do realizacji wspólnie bądź indywidualnie. Strategia zawiera również opis kluczowych obszarów, które Powiaty zaplanowały do realizacji wspólnie z samorządami gminnymi.

Cały dokument, po ostatecznym uchwaleniu przez wszystkie Rady Powiatu zostanie opublikowany w formie papierowej.

Część Strategii dotycząca Powiatu Giżyckiego dostępna jest do pobrania TUTAJ.