Strategiczne planowanie kariery zawodowej

mdkW dzisiejszych czasach rynek pracy jest bardzo wymagający, stawiając przed młodymi ludźmi duże wyzwania. Nie wystarczy ukończyć jakiejkolwiek szkoły i oczekiwać satysfakcjonującego zatrudnienia. Przyszły zawód powinien uwzględniać aktualne potrzeby rynkowe.

Dlatego należy zastanowić się nad wyborem właściwego kierunku kształcenia, a ewentualny błędny wybór, skorygować poprzez odpowiednie przekwalifikowanie. Szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych mają beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” realizowanego w giżyckim MCK OHP w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Od marca do maja br. 27 przyszłych adeptów zawodów w jakich realizowane są kursy tj. sprzedawca z obsługą kas fiskalnych; magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu komputerowego; spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135 oraz pracownik gastronomii i hotelarstwa z modułem specjalistycznym: kelner, pomoc kuchenna i pokojowa, są bardzo zaangażowani w ich realizację.
20 kwietnia br. rozpoczęły zajęcia praktyczne, w których biorą udział przyszli spawacze. Uczestnicy kursów, zdobywając nowe kwalifikacje odpowiadające trendom rynku pracy, nabywają wiedzę teoretyczną, a także doskonalą umiejętności praktyczne związane z przyszłym zawodem. Poprzez aktywizację zawodową młodzież czynnie uczestniczy w życiu społeczno-zawodowym, ucząc się pracowitości, systematyczności, kreatywności, pracy w zespole oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Po zdaniu egzaminów potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji do pracy, młodzież zostanie skierowana do pracodawców w celu odbycia staży zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Bez tytułu

Autorką tekstu są  Marta Buczyńska doradca zawodowy, Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy
Autorką zdjęć jest  Marta Buczyńska doradca zawodowy

fot1

Fot.1_Pierwsze zajęcia praktyczne w ramach kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135” obejmowały instruktaż wstępny i zapoznanie się z wyposażeniem spawalni

fot 2

Fot.2_Uczestnicy kursu „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” przygotowując się
do zbliżającego się egzaminu praktycznego