Strategie czytelnicze roku 2021 – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z wytycznymi MEiN, dotyczącymi działań wspomagania, skierowała do szkół i placówek oświatowych propozycję zajęć edukacyjnych od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe. Główne cele proponowanych zajęć to :

– rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych – akceptacji siebie i innych,
– komunikacji, wyrażania własnego zdania,
– zdolności wykorzystania własnych mocnych stron.

Stały kontakt dziecka z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój jego osobowości. Książka oddziałuje poprzez swe treści na myśli, uczucia i postępowanie. Rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości i zainteresowania. Daje możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata oraz pobudza wyobraźnię. Dlatego też w stałej ofercie biblioteki znajdowały się zajęcia z elementami biblioterapii. Dostosowane były do wieku i zainteresowań uczestników, a lekcje biblioteczne miały charakter warsztatowy, angażujący uczniów, wykorzystujący aktywne metody pracy i różnorodne środki dydaktyczne. Dzięki takim zajęciom biblioteka była miejscem nauki zabawy i wielu innych aktywności.

W roku 2021 przeprowadzono 95 zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło 1727 przedszkolaków i uczniów oraz 207 nauczycieli. Zrealizowano m.in. następujące tematy: Pogotowie Literackie, Co mieszka w moim sercu?, Latające Książki, O dzieciach, które kochają książki, W ogrodzie dobrych słów, Ławeczka Kętrzyńskiego, Nasze podróże małe i duże, Kto zabrał mój ser?, Dzień głośnego czytania, Dzień Kropki, Noc Bibliotek, Czym jest piękno?, Cóż czułości z tobą począć?, Czytanie w altanie, Wróżby, zwyczaje, tradycje, Manufaktura św. Mikołaja, Spotkanie przy kominku.

We wrześniu pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W listopadzie w bibliotece gościł Teatr IOTA ze Sceną Słowa 2021, odbyło się też II Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne. W grudniu rozstrzygnięto konkurs na ekslibrys  biblioteki. Cały bieżący rok polecano nowości czytelnicze i zaakcentowano w formie wystaw Patronów 2021 roku.

Ponadto biblioteka realizowała kolejne działania w ramach projektu – Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku podsumowującego strategie czytelnicze.
Strategie czytelnicze roku 2021

informacja: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku