Studencka Poradnia Prawna czynna od 3 lipca

Studencka Poradnia Prawna będzie CZYNNA od dnia 3 lipca 2012r. przez cały okres wakacji zgodnie z rozkładem pracy tj. w każdy wtorek w godz. 9:00 – 12:00.

 

 

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
Punkt Zamiejscowy Poradni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
przy Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14

pokój nr 11 (parter)

Czynna: wtorek w godz. 9:00 – 12:00

Studencka Poradnia Prawna udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa:

  • cywilnego,
  • karnego,
  • pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u),
  • podatkowego,
  • administracyjnego,
  • międzynarodowego,
  • uchodźców.

Nie udziela zaś porad prawnych:

  • z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu bądź działał adwokat z wyboru,
  • osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez pełnomocnictwa.