„STUDENT II” kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ukazała się informacja, iż trwają prace nad modyfikacją procedur realizacji programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. w związku z powyższym nowy wzór wniosku o dofinansowanie kosztów nauki wraz z załącznikami zostanie udostępniony na stronie Funduszu bezpośrednio przed najbliższym terminem naboru wniosków w programie.


Termin naboru wniosków w programie przewidywany jest od dnia 10 września 2011 r. do dnia 10 października 2011 r.

Aktualności związane z programem można obserwować na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Szczegółowych informacji na temat programu „STUDENT II” udziela pracownik ds. obsługi PFRON w Starostwie Powiatowym w Giżycku; Al. 1 Maja 14; pokój nr 11; tel. 87 428 59 58 wew. 36 .