Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane

W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyjątkowe osiągnięcia naukowe przyznano 173 osobom z Warmii i Mazur tj. o cztery stypendia więcej niż w roku ubiegłym i siedem więcej niż dwa lata temu. Na terenie powiatu giżyckiego stypendium otrzymało 8 uczniów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium to 258 zł miesięcznie. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 na terenie powiatu giżyckiego otrzymali:

  1. Beata Olchówka – klasa II, I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku,
  2. Eliza Supińska – klasa III, II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku,
  3. Mirosław Janusz Bułat – klasa II, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku,
  4. Izabela Paulina Świca – klasa IV, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,
  5. Edyta Staszkun – klasa IV, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku,
  6. Kamila Ewelina Daszkiewicz – klasa IV, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Giżycku,
  7. Sylwia Anna Pacek – klasa III, Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Giżycku,
  8. Joanna Radziewicz – klasa II, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!