Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z wizytą u Starosty

7 grudnia br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski spotkał się ze Stypendystami Prezesa Rady Ministrów, aby najlepszym osobiście wręczyć dyplomy i drobne upominki.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium to 258 zł miesięcznie. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013 z terenu Powiatu Giżyckiego to:

  1. Karolina Morska – klasa II, I Liceum Ogólnokształcące  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku,
  2. Eliza Supińska – klasa I, II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku,
  3. Sylwia Anna Pacek – klasa I, Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku,
  4. Kamila Ewelina Dowlaszewicz – klasa II, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku,
  5. Marek Matwiszyn – klasa III, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku,
  6. Przemysław Kamiński – klasa III, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,
  7. Karolina Krysik – klasa III, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku,
  8. Karolina Żygieło – klasa II, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy !

 

 

Zobacz także:

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej rozdane