Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z wizytą u Starosty

21 listopada br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdzewski oraz Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewicz spotkali się ze Stypendystami Prezesa Rady Ministrów, aby najlepszym osobiście wręczyć dyplomy i drobne upominki. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium to 258 zł miesięcznie. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011/2012 z terenu Powiatu Giżyckiego:

  1. Karolina Morska – klasa II, I Liceum Ogólnokształcące  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
  2. Zofia Monika Malko – klasa II, II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
  3. Monika Żelazna – klasa III, Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
  4. Agata Muż – klasa II, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
  5. Magdalena Jabłońska – klasa IV, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
  6. Natalia Zubowicz – klasa IV, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
  7. Marta Emilia Rutkowska – klasa IV, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku
  8. Karolina Żygieło – klasa II, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Stypendystom oraz kadrze pedagogicznej serdecznie gratulujemy!

16 listopada br. Stypendyści odebrali w Olsztynie dyplomy i gratulacje z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego.