Św. Mikołaj odwiedził dzieci w Powiecie Giżyckim

6 grudnia na zaproszenie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku nasz powiat odwiedził Św. Mikołaj. W asyście Starosty Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego, Wicestarosty Wacława Strażewicza oraz przedstawicieli PCPR odwiedził: Placówkę Rodzinną w Zelkach, Dom Św. Faustyny w Giżycku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku, dwa rodzinne domy dziecka oraz zawodową rodzinę zastępczą z terenu powiatu. Łącznie obdarowano 101 dzieci. 

 

Fot. PCPR w Giżycku