Św. Mikołaj odwiedził dzieci w Powiecie Giżyckim

mikolajki-2011-76 grudnia na zaproszenie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku nasz powiat odwiedził Św. Mikołaj. W asyście Wicestarosty Wacława Strażewicza oraz przedstawicieli PCPR odwiedził Placówkę Rodzinną w Zelkach, Dom Św. Faustyny w Giżycku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku oraz Zawodowe Rodziny Zastępcze z terenu powiatu. Łącznie obdarowano 101 dzieci.