Świadczenia wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z  wejściem  od  01.01.2024 r.  ustawy o Świadczeniu wspierającym, informujemy ze realizatorami tego zadania są Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności  oraz  ZUS.  W związku z tym  wszelkie zapytania  oraz wnioski należy  kierować bezpośrednio do  tych  instytucji.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom wsparcia można pobierać  ze strony internetowej  Warmińsko-Mazurskiego  Urzędu Wojewódzkiego  w  Olsztynie  w zakładce:  „o Urzędzie” -> „zespoły i komisje działające w Urzędzie” -> „wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności” -> „materiały”, lub w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności i wysyłać  na adres:

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

UL. MICKIEWICZA  15

19-300 EŁK

Natomiast  same wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego należy składać  elektronicznie  do  ZUS.