Świadek Historii z Giżycka!

Dnia 10 grudnia 2019 r. w Białostockim Instytucie Pamięci Narodowej po raz 11-ty wręczono medale zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego –  „Świadek Historii”. Spośród osiemnastu zgłoszonych do nagrody, komisja konkursowa pod przewodnictwem prezesa IPN dr Jarosława Szarka wyłoniła sześciu zwycięzców.

Wśród wyróżnionych  znalazł się giżycczanin – Andrzej Arian, nauczyciel historii w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. W środowisku lokalnym znany jest z organizacji warsztatów przedmiotowo-dydaktycznych oraz wielu projektów takich jak: „Kamienie Pamięci”, „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, „Zapal Światło Wolności”, prowadzonych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Białymstoku, Gdańsku oraz Delegaturą w Olsztynie.

Andrzej Arian zasłynął jako inicjator  działań, których celem jest przedstawianie i upamiętnianie najnowszej historii Polski wśród mieszkańców Giżycka i ościennych  powiatów. Należą do nich m.in. cykliczne wystawy: „POLACY–UKRAIŃCY 1943–1945 „Antypolska akcja” OUN i UPA Bandery rzeź  wołyńsko–galicyjska w dokumentach ukraińskich”, „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”, „Wypędzeni, przypędzeni… Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949”,  „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”,  „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu”.

Prezentowane wystawy kierowane były nie tylko do młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych,  ale do wszystkich zainteresowanych chęcią  pogłębienia wiedzy na temat najnowszych badań historycznych publikowanych przez IPN.

Każdej z wystaw towarzyszyła prelekcja wygłaszana przez Andrzeja Ariana, a osoby szczególnie zainteresowane tematyką miały możliwość bezpośredniego kontaktu z organizatorem, który jest również aktywnym uczestnikiem lokalnych uroczystości patriotycznych, takich jak: Rocznica Stanu Wojennego w Polsce, obchody rocznicowe bitwy pod Gajrowskimi, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody odsłonięcia tablicy pamiątkowej Anny Walentynowicz w Gołdapi czy Agresja Sowiecka na Polskę.

Zainicjowaną przez IPN w Białymstoku Nagrodę „Świadek Historii” przyznano do tej pory łącznie ok. 80 osobom i instytucjom. W tym zaszczytnym gronie znalazł się również Andrzej Arian, wielki pasjonat i krzewiciel najnowszej historii Polski.