Światowy Dzień Bez Tytoniu – „Młodzież wkracza i zabiera głos”

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Młodzież wkracza i zabiera głos”. Światowy Dzień bez Tytoniu 2024 jest platformą dla młodych ludzi na całym świecie, którzy wzywają rządy do ochrony ich przed drapieżnymi taktykami marketingu wyrobów tytoniowych. Branża celuje w młodzież w celu osiągnięcia zysków przez całe życie, tworząc nową falę uzależnienia. We wszystkich regionach dzieci używają e-papierosów częściej niż dorośli, a szacuje się, że na całym świecie tytoń pali 37 milionów młodych ludzi w wieku 13–15 lat.

Tegorocznym tematem jest ochrona młodych ludzi przed wpływem przemysłu tytoniowego. Kampania komunikacyjna podjęta przez WHO w mediach społecznościowych jest kontynuacją strategii „dla młodzieży przez młodzież”, w ramach której będą oni protestować przeciwko manipulacyjnym taktykom przemysłu tytoniowego oraz wskazywać na jego szkodliwy wpływ na zdrowie, sprawiedliwość społeczną i środowisko.

Celem przemysłu tytoniowego, który wydaje około 8 miliardów dolarów rocznie na różne formy reklamy mające wpłynąć na decyzje młodzieży, jest uzależnienie nowego pokolenia. Dlatego to młodzi ludzie powinni zabrać głos w sprawie ich prawa do zdrowej przyszłości. WHO proponuje włączenie młodych ludzi w akcję oraz zmobilizowanie ich wokół przesłania Światowego Dnia bez Tytoniu poprzez marsz.

Przeciętny człowiek podczas dystansu o długości 5 km wykonuje od 6000 do 7500 kroków. Połączenie wszystkich kroków ma pokazać, ile mają mocy, gdy są zjednoczeni.

Zaproszenie na wydarzenie – Światowy Dzień bez Tytoniu Dołącz do ruchu: wyjdź na marsz i stań w obronie zdrowej przyszłości! Manipulacyjne taktyki marketingowe stosowane przez przemysł tytoniowy są wymierzone w nasze pokolenie.

Nadszedł czas, abyśmy jako młodzi ludzie przeciwstawili się mu i powiedzieli „nie” jego destrukcyjnemu wpływowi, który niszczy przyszłość, jakiej pragniemy. Organizujemy marsz przeciwko Big Tobacco. Dołącz do nas i innych osób z całego świata i pozwól, aby Twój głos został usłyszany!

Po co występować przeciwko Big Tobacco? Przemysł tytoniowy koncentruje się na uzależnianiu nowego pokolenia, aby chronić swoje zyski. Razem mamy wpływ, aby położyć kres dziesięcioleciom taktyk, kłamstw i zniszczeń powodowanych przez przemysł tytoniowy. Chodząc, dodajesz swój głos do głosu milionów ludzi, którzy chcą przyszłości wolnej od negatywnego wpływu tytoniu.

Ile kroków na całym świecie możemy zgromadzić przeciwko przemysłowi tytoniowemu? Przeciętny człowiek podczas spaceru o długości 5 km wykonuje od 6000 do 7500 kroków. Połączenie wszystkich kroków ma pokazać, ile mamy mocy, gdy jesteśmy zjednoczeni.

Co to za wydarzenie? Zorganizujmy marsz o ustalonym dystansie, odbywający się w wielu miastach na całym świecie. Wydarzenie jest okazją do zaproszenia młodych ludzi z Twojego miasta do zaprotestowania przeciwko przemysłowi tytoniowemu i zwrócenia uwagi na jego manipulacyjne taktyki.

Świętujcie, jak daleko zaszliśmy i co możemy osiągnąć, stojąc razem! Zaplanuj marsz w 4 prostych krokach:
1. Wybierz trasę: znajdź bezpieczny obszar z dostępnym punktem początkowym i końcowym i wyznacz dystans 5 km.
2. Uzyskaj pozwolenie: Upewnij się, że przestrzegasz przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych i w razie potrzeby skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania pozwolenia.
3. Promuj wydarzenie: udostępnij szczegóły dotyczące godziny i daty w mediach społecznościowych i zachęć ludzi do rozmowy.
4. Znajdź pomocników: Ustaw kilka osób, aby grupa była bezpieczna i utrzymywana na właściwej drodze.

Zaangażuj się, aby podjąć kroki w kierunku przyszłości bez tytoniu, na którą zasługujemy. Czas wkroczyć i zająć stanowisko!

W Światowy Dzień Bez Tytoniu zachęcamy również do podjęcia najlepszej decyzji dla Twojego zdrowia – rzucenia palenia:

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć zdrowsze życie bez dymu.

 

 

Źródło informacji:
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024
Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia PSSE w Świdnicy