Światowy Dzień Bez Tytoniu w ZSKŚiA

Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Również na terenie ZSKŚiA w Giżycku przeprowadzono akcję związaną z tym zagadnieniem. Pedagog szkolny we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Giżycku przygotował prelekcję dotyczącą zgubnych następstw używania wyrobów tytoniowych oraz ekspozycję na dym tytoniowy. Przypomniano młodzieży, że uzależnienie od tytoniu jest już uznawane jako jednostka chorobowa. Żaden inny czynnik nie ma tak istotnego negatywnego wpływu na stan zdrowia ludzi. Na choroby odtytoniowe każdego roku umiera około 5 mln ludzi.  Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „Działania marketingowe przemysłu Tytoniowego”. Adresatem szczególnym kampanii antynikotynowej są młode kobiety. Po prelekcji przeprowadzono akcję diagnozującą. Przedstawiciel Sanepidu wykorzystał w tym celu urządzenie określające poziom substancji smolistych w wydychanym powietrzu. Natomiast pielęgniarka szkolna badała zainteresowanym osobom ciśnienie tętnicze. Uzyskane wyniki były na bieżąco omawiane. Ponadto młodzież otrzymała  pisemne informacje na temat zgubnego wpływu wyrobów tytoniowych na życie ludzkie. Sprowokowało to zapewne pewna grupę uczniów do refleksji na temat trybu życia jaki prowadzą i konsekwencji wynikających z nadużywania wyrobów tytoniowych.

 

Tekst: Edyta Trościanko

Fot. Archiwum ZSKŚiA w Giżycku