Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to jedno z najstarszych świąt ekologicznych – zostało ustanowione w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 
Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań. Tegoroczne hasło obchodów to „Go Wild for Life” („Bądź dziki – dla życia”).
Tegoroczne obchody koncentrują się na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim zaś dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt.
 
Do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska może przyłączyć się każdy, nawet gdy nie może uczestniczyć w organizowanych z tej okazji wydarzeniach. Wystarczy samemu podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, na przykład posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy skorzystać z roweru zamiast samochodu.