Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Święto organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych, obchodzone co roku w trzeci wtorek marca. Celem dnia jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych i służb związanych z pracą socjalną oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna. Obchodom co roku przyświeca inne hasło oraz towarzyszy specjalnie przygotowany plakat, przetłumaczony na kilkadziesiąt języków. W tym roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej odbywa się pod hasłem „Wspólna przyszłość dla zmian transformacyjnych”. Nasz świat zmaga się z kryzysami wywołanymi przez konflikty, degradację środowiska, ubóstwo i nierówności społeczne. Hasło tegoroczne przypomina o transformacyjnej roli, jaką odgrywają pracownicy socjalni w wprowadzaniu pozytywnych zmian i wspieraniu społeczności, które rozwijają się w oparciu o wzajemny szacunek i zrównoważony rozwój.

Pracownicy socjalni w swojej pracy wykonują wiele zadań. Wspierają osoby starsze, doświadczające bezdomności, także osoby z niepełnosprawnością oraz rodziny będące w kryzysie. Kwalifikują podopiecznych do uzyskania świadczeń pomocowych oraz wskazują jak rozwiązać życiowy problem. Pobudzają do społecznej aktywności, współpracują m.in. z asystentami rodziny, psychologami i prawnikami. Współdziałają m.in. z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością, by efekt niesionej pomocy był jak najlepszy i adekwatny do potrzeb.

Z okazji święta, wszystkim pracownikom socjalnym oraz innym osobom obszaru pomocy społecznej składamy podziękowania za codzienną pracę oraz najserdeczniejsze życzenia, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.

dzień pracy socjalnej logo.jpg