Światowy Dzień Turystyki

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody organizowane we wszystkich rejonach globu, mają na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielkie znaczenie ma turystyka we wzmacnianiu wzajemnego zrozumienia między narodami. Celem licznych spotkań, które mają miejsce w ramach tego święta jest również przedstawienie, jak znaczący wpływ wywiera turystyka na wszystkie sfery działalności ludzkiej – społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturową, a także zwrócenie uwagi na jej rolę w promowaniu wyższych standardów życia.