Światowy Dzień Turystyki


03 października br. w giżyckiej Ekomarinie Oddział PTTK Wielkich Jezior Mazurskich zorganizował obchody Światowego Dnia Turystyki. Na spotkaniu nie zabrakło Starosty Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego i Burmistrz Jolanty Piotrowskiej.

Święto turystyki obchodzone jest corocznie 27 września. Ustanowione zostało przez wyspecjalizowaną organizację ONZ (UNWTO), członkiem której jest Polska od 1975 roku. W 1979 decyzją UNWTO uchwalono Światowy Dzień Turystyki. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

W trakcie spotkania w Giżycku Prezes Zarządu Oddziału PTTK Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Jerzy Bielewski w imieniu Zarządu Głównego PTTK, odznaczył Starostwo Powiatowe w Giżycku i Urząd Miejski w Giżycku Medalem PTTK za Pomoc i Współpracę.

Złotą kolarską odznakę turystyczną otrzymał Bogusław Mielniczuk, członek giżyckiego PTTK. Pan Bogusław w trakcie swoich 406 wycieczek rowerowych przejechał łącznie 37.461 km. Za swoją wieloletnią aktywność Bogusław Mielniczuk otrzymał także od Zarządu Głównego Dyplom PTTK.

W kolejnej części uroczystości Robert Kempa – Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej dokonał wstępnego podsumowania sezonu turystycznego na Mazurach.

Spotkanie było także okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.