Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, zakładaniem własnej firmy oraz kreowaniem postaw przedsiębiorczych jest jednym z głównych obszarów działalności Młodzieżowych Centrów Kariery OHP. Realizując ten cel, MCK w Giżycku po raz kolejny włączyło się w międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Projektem tym jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany od 2008 roku, w 170 krajach świata.

Światy Tydzień Przedsiębiorczości w MCK Giżycko zainaugurowano 15 listopada br. spotkaniem z Panem Dominikiem Kaźmierczakiem – frontmanem i współzałożycielem zespołu Załoga Dr. Bryga oraz pilotem, instruktorem i właścicielem firmy Motolotnie Mazury. Spotkanie z młodym lokalnym przedsiębiorcą było wspaniałą dawką pozytywnej energii, którą gość MCK-u zarażał uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku. Pan Dominik o swoich podniebnych i muzycznych pasjach, będących jednocześnie sposobem na życie opowiadał z wielkim zaangażowaniem.  Z pewnością niejednego młodego uczestnika spotkania zafascynował świat statków powietrznych, a wszyscy, którzy byli tego dnia w jednostce OHP zrozumieli, jak ważne jest odkrycie w sobie talentów oraz rozbudzenie zainteresowań i pasji, które mogą być punktem wyjścia do budowania kariery zawodowej.

Kolejną inicjatywą zorganizowaną przez specjalistki MCK w Giżycku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości były warsztaty przeprowadzone ze studentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku. Zajęcia odbyły się 17 listopada br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Zakres tematyczny warsztatów pod hasłem „Przedsiębiorczość w działaniu” odnosił się do rozwijania  kreatywności i umiejętności przedsiębiorczych wśród 21 warsztatowiczów. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się skąd bierze się i jak ujawnia przedsiębiorczość, wykonali szereg ćwiczeń pobudzających elastyczne myślenie i kreatywność, a także zbadali poziom własnych uzdolnień przedsiębiorczych.

Wizyta doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy z MCK w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Giżycku była również świetną okazją do utworzenia Punktu Konsultacyjnego OHP na terenie uczelni. Studenci kształcący się w systemie zaocznym mieli dzięki temu możliwość zdobycia aktualnych informacji o lokalnym rynku pracy i zapoznania się ze szczegółową ofertą jednostki. Z obecności specjalistek OHP skorzystała również kadra i wykładowcy uczelni, którzy zaznajomili się szczegółowo z zakresem działalności jednostek rynku pracy OHP oraz wymienili się doświadczeniami z pracy z młodzieżą.

 

 

Autorzy tekstu:
Marta Buczyńska doradca zawodowy MCK Giżycko
Natalia Kędzierska – pośrednik pracy stażysta MCK Giżycko

Autorzy zdjęć:
Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK Giżycko
Natalia Kędzierska – pośrednik pracy stażysta MCK Giżycko
Żaneta Sarnecka – Roch – Kierownik promocji i kontaktów z otoczeniem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku