Spotkanie z pracownikami świetlic wiejskich

30 września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbyło się spotkanie z pracownikami / animatorami świetlic wiejskich z terenu gminy Giżycko. W spotkaniu udział wzięli: Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko, Ewelina Aleksiuk – dyrektor GOKiR w Wilkasach, Karolina Jankowska – pracownik Urzędu Gminy Giżycko oraz Kamila Gaińska-Wójcik – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadań w ramach m.in. koła gospodyń wiejskich, inicjatywy lokalnej czy dotacji.

Kamila Gaińska – Wójcik poinformowała zebranych jak wygląda procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego, kto może je utworzyć, czym się różni stowarzyszenie zwykłe od rejestrowanego w KRS, wspomniała też o procedurze likwidacji stowarzyszenia zwykłego oraz o zmianach w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które wejdą w życie najprawdopodobniej w I połowie roku 2016. Zmian będzie sporo a będą one dotyczyć m.in. możliwości ubiegania się o dotacje przez stowarzyszenia zwykłe.

Karolina Jankowska poinformowała pracowników świetlic o inicjatywie lokalnej oraz o możliwościach ubiegania się o dotacje w gminie Giżycko.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw – projekt przekazany do podpisu Prezydentowi RP 28.09.2015 r. [POBIERZ]