Święto Szkoły

0021 czerwca 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku im. Gustawa Gizewiusza odbyło się Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 grą miejską pod tytułem „W poszukiwaniu śladów Gizewiusza w Giżycku”.  Klasy z wychowawcami wyruszyły, by wykonać zadania przygotowane przez pana Grzegorza Małka dotyczące historii miasta i jego zabytków. Należało odszukać znane pomniki, place, tablice pamiątkowe poświęcone zasłużonym ludziom, wykonać zdjęcie i wysłać je na podany adres mailowy.  Kolejne zadanie to rozwiązanie testu z wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły Gustawa Gizewiusza przygotowanego przez panią Barbarę Tarasiewicz. Klasy wykorzystały dostępne środki masowego przekazu i bez trudu rozwiązały test. Na wyróżnienie zasługuje klasa I B, której za źródło wiedzy o patronie posłużyły artykuły i opracowania książkowe. Uczniowie po pamiątkowym zdjęciu na Pasażu wrócili do szkoły na dalszą część uroczystości.