Święto Twórczości Dziecięcej 2023

W niedzielę 28 maja br. w Rydzewie odbyło się „Święto Twórczości Dziecięcej”, organizowane przez Oddział Mazurski Związku Ukraińców w Polsce. To tradycyjne święto śpiewu i tańca przyciągnęło jak zawsze liczną publiczność, wśród której byli także uchodźcy z Ukrainy. Wśród wykonawców byli uczniowie z punktów nauczania języka ukraińskiego i religii grekokatolickiej, a także goście z Węgorzewa, Wilkas, Czeremchy, Miłek i Suwałk. W Święcie wzięli udział m.in. Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku oraz Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetowych Powiatu Giżyckiego.

 

Źródło informacji: Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego