Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

27 września jest szczególnym dniem dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy tego dnia obchodzą swoje święto. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za Państwa ciężką pracę. Życzymy dużo zdrowia i siły w codziennych obowiązkach, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech codzienna służba na rzecz obronności naszej Ojczyzny przynosi satysfakcję i motywację do dalszej pracy,  a Państwa poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy odnajdą uznanie w oczach społeczeństwa.

27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego to od sześciu lat również święto Terytorialsów. W tym czasie powstało 18 Brygad Obrony Terytorialnej i Centrum Szkolenia WOT. Uruchomiona została również szkoła podoficerska SONDA i kurs kształcący kadry oficerskie – Agrykola. Terytorialsi wielokrotnie uczestniczyli w akacjach przeciwkryzysowych i pomocowych, od samego początku będąc „silnym ramieniem” i wsparciem dla lokalnych społeczności.

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. WOT został powołany do życia 1 stycznia 2017 r. Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma za zadnie wspierać wojska operacyjne w strefie działań bezpośrednich.

27 września jest dniem szczególnym dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 14 sierpnia 2018 roku, dzień powstania Polskiego Państwa Podziemnego, z uwagi na charakter funkcjonowania Formacji i dziedziczone tradycje, został ustanowiony również świętem Terytorialsów.

 

Fot. Irek Dorozanski, https://terytorialsi.wp.mil.pl/