Szkoła z pasją – zawód z przyszłością

We wrześniu 2011 r. rozpoczął się drugi rok realizacji projektu pod nazwą „Szkoła z pasją– zawód z przyszłością” w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego.
Cele szczegółowe:

  • zwiększenie potencjału szkoły policealnej i dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  • unowocześnienie, podniesienie atrakcyjności oferowanego kształcenia w zawodach technik masażysta i ratownik medyczny,
  • doskonalenie metodyki kształcenia zawodowego, poprzez wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, szkoleń i staży.

Zakończyły się zajęcia z hydroterapii oraz odbyło się szkolenie elementy ratownictwa wodnego i nurkowego.
Uczniowie kierunku technik masażysta nabyli umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu wodolecznictwa i obsługi urządzeń do hydroterapii. Zajęcia odbywały się w pracowni szkolnej od września do listopada 2011r.
Uczniowie kierunku ratownik medyczny doskonalili umiejętności związane z udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadkach w wodzie oraz poznali podstawy fizjologii nurkowania, urazy i choroby nurkowe, a także ćwiczyli nurkowanie w jeziorze Hańcza. Szkolenie odbyło się w dniach 6–10 września 2011 r. Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni, ratownicy WOPR,  instruktorzy nurkowania CMAS.

Obecnie trwają zajęcia specjalistyczne dla zawodu technik masażysta:
odnowa biologiczna
Uczestnicy poznają zabiegi pielęgnacyjne na ciało z wykorzystaniem preparatów wyszczuplających i wspomagających odchudzanie, zapobiegających rozstępom, likwidujących cellulit.
i dla zawodu ratownik medyczny:
psychologiczne aspekty interwencji kryzysowej w zawodzie ratownika medycznego
Na zajęciach z psychologiem uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych lub bezpośrednio zagrażających ich życiu.