Szkoła zawodowa – dobry wybór

5 kwietnia 2013 r. w ramach promocji kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku, odbyły się zajęcia dla uczniów klas drugich Gimnazjum Nr 1. Do współpracy na rzecz ucznia dokonującego wyboru zawodu zaproszona została również doradczyni zawodowa Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku.  Celem zajęć było zapoznanie młodzieży gimnazjalnej ze specyfiką kształcenia zawodowego, poprzez  bezpośredni kontakt z miejscem odbywania praktycznej nauki zawodu, a także zachęcenie do rozpoczęcia poszukiwania wiedzy o  zawodach.  Wizyta uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego podzielona była na dwie części.  

W pierwszej p. Włodzimierz Brdak, dyrektor PCKP, oprowadził młodzież po pracowniach, m.in. stolarskiej, elektrycznej, spawalniczej, ślusarskiej i informatycznej, gdzie zostali zapoznani ze środowiskiem pracy oraz typowymi czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez przedstawicieli wybranych zawodów. Następnie doradczyni zawodowa CKU p. Ewa Ksepka oraz doradczyni zawodowa MCK p. Marta Buczyńska przeprowadziły warsztaty o tematyce zawodoznawczej. Warsztaty opierały się na metodach aktywizacyjnych, dzięki czemu młodzież w atrakcyjny sposób pogłębiała swoją wiedzę o świecie zawodów. Ważną częścią zajęć było omówienie systemu szkolnictwa zawodowego, a także przedstawienie oferty giżyckich szkół zawodowych.   

Na zakończenie młodzież została zaproszona przez p. Ewę Ksepka z Centrum Kształcenia Ustawicznego do skorzystania z indywidualnych konsultacji przy ul. Smętka 5, pokój 107.

Tekst: Ewa Ksepka
Fot. Marta Buczyńska