Szkolenia on-line dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na szkolenie organizowane w trybie zdalnym. Udział mogą wziąć te osoby, które podjęły zobowiązanie składając wniosek o pomoc w ramach działań „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
24 listopada szkolenie będzie dotyczyło Integrowanej produkcji i integrowanej ochrony roślin rolniczych i ogrodniczych.
Rejestracja uczestników szkolenia odbywa się poprzez elektroniczne formularze rejestracyjne, które należy wypełnić i wysłać do organizatora najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Link do rejestracji: https://forms.gle/65Q7R126ephWCBNm6
więcej na www.wmodr.pl