SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ „ADVISOR CONSULTING” z OLSZTYNA.

„VAT BEZ TAJEMNIC”

Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę w takich firmach, posiadające wykształcenie minimum średnie, które pracodawca skieruje do uczestnictwa w szkoleniu w ramach godzin pracy.

 
Szkolenie będzie prowadzone przez uznanych ekspertów/praktyków.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

 • Ogólne zasady dotyczące podatku VAT,
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT (m.in. premie, pieniężne, odszkodowania itp.)
 • Dokumentacja i rozliczanie VAT,
 • Zasady rozliczania i zwrotu podatku naliczonego oraz ograniczenia zwrotu,
 • Zasady dokumentowania transakcji: faktury, rachunki, noty i korekty,
 • Odliczanie podatku VAT zasady ogólne i terminy,
 • System VIES
 • Transakcje  wewnątrzwspólnotowe w świetle przepisów UE,
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w VAT,
 • WDT – węwnątrzwspólnotowa dostawa towarów w VAT,
 • Wewnątrzwspolnotowe nabycie usług
 • Zmiany przepisów, interpretacje i orzeczenia.

Organizator zapewnia całkowicie bezpłatnie:

 • zakwaterowanie w hotelu;
 • całodzienne wyżywienie;
 • wysokiej jakości podręczniki;
 • zajęcia prowadzone przez uznanych ekspertów,
 • dodatkowe atrakcje

Ilość miejsc ograniczona!!!

Szczegóły na stronie internetowej: www.advisor.olsztyn.pl lub pod numerem tel.:  89 677 44 55.