Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

pierwsza-pomocInformujemy, iż Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów w okresie 15.09.-15.11.2016 r. realizuje zadanie publiczne pt. „Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”, współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego. Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach 24-26 października br.

Termin realizacji szkoleń:

24 października 2016 r. godz. 10.00 – siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie, ul. Konrada Wallenroda 4

25 października 2016 r. godz. 10.00 – siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie, ul. Konrada Wallenroda 4

26 października 2016 r. godz. 12.45 – siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, ul. Białostocka 3

26 października 2016 r. godz. 13.45 – siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, ul. Białostocka 3

Szkolenie prowadzone będzie przez ratownika medycznego i dwie pielęgniarki.

Pierwsza część szkolenia – wykłady:
Temat: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w tym: podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak wykonać reanimację), pierwsza pomoc u noworodków i niemowląt (w wypadku zadławienia), krwotoki z nosa, oparzenia słoneczne, udar cieplny, użądlenia przez owady, lekkie rany, ciała obce w gałce ocznej, oparzenia, pogryzienia.

Druga część szkolenia to ćwiczenia utrwalające wiedzę.

W czasie spotkania uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach realizacji zadania odbędą się jeszcze 2 spotkania, o których poinformujemy w terminie późniejszym.

Zadanie pn. „Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.