Szkolenia uczniów Szkoły Policealnej

W listopadzie 2016 r. uczniowie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku kierunku Technik Masażysta  oraz Opiekun Medyczny pogłębiali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. Słuchacze kierunku opiekun medyczny brali aktywny udział w szkoleniu pt. „Rola terapii zajęciowej w procesie demencji” podczas warsztatów m.in.: poznali różne formy terapii w pracy z osobami chorymi. Natomiast uczniowie kierunku technik masażysta i opiekun medyczny wzięli aktywny udział w II Konferencji „Masaż –między zawodem a pasją” w Olsztynie. Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty związane z technikami przenoszenia osoby niepełnosprawnej, masażem bańką chińską, pielęgnacją dłoni, szczotkowaniem ciała oraz innymi formami zastosowania masażu w praktyce. Możliwość uczestnictwa we wszelkich szkoleniach sprzyja rozwojowi osobistemu uczniów i słuchaczy oraz jest bodźcem aktywizującym do dalszego pogłębiania i zdobywania nowych umiejętności zawodowych.