Zapraszamy na szkolenie

Cultura_Civica_Powiat_GizyckiSzkolenie „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – szanse dla organizacji pozarządowych” odbędzie się 28 września 2015 r. o godzinie 14.15 w Centrum Organizacji Pozarządowych, I piętro (sala konferencyjna lub salka szkoleniowa) – Giżycko, lok. 102, ul. Dąbrowskiego 14.

Szkolenie poprowadzi Piotr Pniewski, ekspert i trener w dziedzinie funduszy europejskich i wspierania rozwoju sektora obywatelskiego, wieloletni doradca Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie, koordynator projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia
14.15 Kadry dla gospodarki – edukacja w nowej perspektywie programowania funduszy unijnych
15.00 Regionalny rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
15.30 Przerwa kawowa
15.45 Włączenie społeczne i ekonomia solidarna – wsparcie dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
16.45 Rewitalizacja społeczna i zwiększenie dostępu do usług społecznych – partnerstwa z samorządem szansą na rozwój organizacji pozarządowych
17.15 Zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: biuro@copgizycko.pl do 25 września 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy  [pobierz]

Osoba do kontaktu:
Jagoda Nowicka
biuro@copgizycko.pl
538 049 149

Zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej V” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.