Szkolenie dla doradców

Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się poradnictwem prawnym lub obywatelskim do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  8 i 9 kwietnia 2014 r. w Mikołajkach. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Spraw Publicznych oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa.

Więcej na temat projektu na www.ppio.eu

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób, z organizacji pozarządowych, które zajmują się prowadzeniem porad prawnych lub obywatelskich. Zapraszamy praktyków – doradców i prawników, organizatorów poradnictwa, jak i wolontariuszy (może być kilka osób z jednej organizacji).

Cel szkolenia:
Zwiększenie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności doradców z zakresu:
– proponowanego modelu wsparcia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
– metod wdrażania standardów
– pracy poradniczej z klientami.

Korzyści dla uczestników/czek:
Każdy uczestnik/czka ukończy szkolenie z indywidualnym planem działania pozwalającym na wytyczenie kierunków się w bieżącej pracy poradniczej oraz uzyska certyfikat.

Metody szkoleniowe:
Podczas szkolenia stosowane będą techniki opierające się na metodzie aktywizacyjnej, pozwalającej w pełni wykorzystać doświadczenie uczestników/czek oraz uzupełnić i zwiększyć ich wiedzę i umiejętności. Szkolenie będzie prowadzone przez trenerki i trenerów posiadających duże doświadczenie w pracy doradczej.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 8-9 kwietnia 2014r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach przy ul. Papieża Jana Pawła II1. Zakwaterowanie obok w Hotelu „Santa Monica”.

Jak się zgłosić?
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, deklarację oraz oświadczenie (POBIERZ) należy wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 25.03.2014 r. na adres e-mail: rekrutacja@zbpo.org.pl Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ile to kosztuje?
Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w Hotelu „Santa Monica” (dla osób spoza Mikołajek ), nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu.