Szkolenie dla nauczycieli matematyki w ramach projektów Matura+ i Matma²

7 listopada br. w Olsztynie odbyło się szkolenie dla nauczycieli matematyki z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektów Matura+ i Matma². Podczas spotkania Dariusz Kulma opowiedział jak uczyć, żeby lekcje były zapamiętane, a Robert Baca omówił problemy współczesnego ucznia. Nauczyciele poznali też patenty i dobre praktyki na lekcjach matematyki w przygotowaniu do matury oraz do egzaminu ósmoklasisty. Nasze szkoły podstawowe i ponadpodstawowe reprezentowała dość liczna grupa nauczycieli na czele z doradcami metodycznymi.

Źródło: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku