Szkolenie dla NGO pt. „Logika projektowa”

 

 

 

trener Piotr Omalecki

Miejsce: siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych, Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14, lok. 3 (budynek portu Ekomariny)

Uczestnikom szkolenia spoza Giżycka COP zapewnia zwrot kosztów dojazdu!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@copgizycko.pl,
pocztą tradycyjną na adres: COP Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3, 11-500 Giżycko
lub dostarczyć do biura Centrum Organizacji Pozarządowych (budynek portu Ekomariny, parter).

Formularze przyjmowane będą najpóźniej do dnia 01 grudnia 2011 r.

Informacje pod numerem telefonu  666 721 963 udziela Izabela Liedtke

Więcej informacji na stronie internetowej: www.copgizycko.pl

Formularz zgłoszeniowy i program szkolenia [pobierz]

Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe w Giżycku.