Szkolenie dla osób bezrobotnych

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku
zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie specjalistyczne
OD GRUPY DO ZESPOŁU
18 – 19 września 2012 r.
Hotel Masovia w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 8

Kto może wziąć w nim udział?

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie, uczestników klubów i centrów integracji społecznej z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego.

Zakres tematyczny szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie lub/i wzmocnienie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy w zespole. Jego uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:
– Umiejętności niezbędne w pracy zespołowej  
– Konflikty i kryzys w zespole
– Techniki pracy w zespole
– Idea pracy zespołowej

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 13 września 2012 r. na adres: u.hulanicka@screp.pl  lub faksem: (55) 248-10-90.

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora.

Szkolenie jest bezpłatne.

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

 

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” – partnera w realizacji projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia można pobrać ze strony internetowej organizatora: www.owies.adelfi.pl

 
Organizator:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku
ul. Małeckich 3/18,
19-300 Ełk
tel.: (87) 737 78 45
e-mail: owies@adelfi.pl
www.owies.adelfi.pl