Szkolenie dla osób pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

19 października w ramach projektu „Współpraca sukcesem w terapii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa- Polska 2014 – 2020 rozpoczęło się 5-dniowe szkolenie z EEG Biofeedback dla osób pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkoleniu bierze udział 5 nauczycieli z Powiatu Giżyckiego (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Szkoła Podstawowa nr 3) oraz 5 nauczycieli z naszego partnerskiego miasta Alytus na Litwie.

zdjęcie szkolenie biofeedback zdjęcie szkolenie biofeedback