Szkolenie dla słuchaczek technika usług kosmetycznych

24 kwietnia 2022 r. słuchaczki II semestru technika usług kosmetycznych Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku uczestniczyły w szkoleniu mającym na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w wykonywaniu zabiegu złuszczania naskórka z użyciem kwasów ACIDBoost. Szkolenie prowadziła pani Małgorzata Wasilewska-Mańkowska z Centrum Szkoleniowego Mantra (https://m.facebook.com/mantrasuwalki.eu). Uczestniczki otrzymały certyfikat.