Szkolenie medyczne ratowników MOPR

21 grudnia 2019 r. na terenie stacji ratowniczej Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku odbyło się szkolenie medyczne ratowników MOPR. W szkoleniu wzięły udział 32 osoby. Zadanie było finansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Zadanie pn. „Szkolenie medyczne ratowników MOPR” jest finansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.