Międzynarodowe szkolenie nauczycieli na Litwie

3W miejscowości Alytus na Litwie przebywa 11-osobowa grupa nauczycieli z naszego powiatu, którzy w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” uczestniczą w międzynarodowym szkoleniu na temat wykorzystania najnowszych technologii w trakcie lekcji.  Podczas 5-dniowego pobytu kadra nauczycieli zdobywa wiedzę nt. wykorzystywania najnowszych technologii podczas prowadzenia zajęć, ponadto zaplanowano zwiedzanie miasta i okolic oraz  wizyty w alytuskich szkołach.

 

3

1 2 4