Szkolenie nt. terapii i edukacji dzieci z autyzmem

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna zaprosiła pracowników oświaty różnej specjalności (nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, nauczyciele przedszkoli) do udziału w szkoleniu ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”.  Kolejna część  szkolenia  opracowanego przez zespół  trenerów fundacji ,,Synapsis”  za nami. W piątkowe popołudnie, 21 września  2012 r., 26 osób poznawało niuanse TEACCH – całościowego modelu opieki nad osobami z autyzmem i ich rodzinami. Z części wykładowej warto zapamiętać misję TEACCH: „Umożliwienie osobom z autyzmem funkcjonowania w społeczeństwie w jak najbardziej niezależny sposób”.

Część warsztatowa była poświęcona praktycznemu zastosowaniu wybranych elementów TEACCH, czyli strukturalizacji przestrzeni, czasu i czynności dziecka z autyzmem. Strukturalizacja to nic innego jak ułatwienie orientacji w przestrzeni, eliminacja bodźców rozpraszających uwagę, oznaczenie miejsca pracy przez wizualne elementy, plany dnia, plany zajęć.

W sobotę, 22 września, wysłuchaliśmy wykładu o rozwoju komunikowania się i mowy u dzieci z autyzmem, a w części praktycznej konstruowaliśmy plany terapii dla ucznia z autyzmem. Serdeczne podziękowania składamy trenerkom Fundacji Pani Urszuli Gałce i Marcie Jakubowskiej za ciekawe wykłady i niezwykłą umiejętność przedstawiania trudnych problemów w taki sposób, że stają się zrozumiałe.

 

Tekst: Grażyna Prokopowicz