Szkolenie „Planowanie strategiczne” w Meškasalio k/ Alytus


W dniach 13-15 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne działanie w ramach projektu „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Szkołę dla młodzieży i dorosłych w Alytus.

We wspólnym szkoleniu dotyczącym planowania strategicznego wzięło udział 30 osób z Polski i Litwy. Powiat Giżycki reprezentowali dyrektorzy placówek edukacyjnych, menedżerowie oświaty, liderzy stowarzyszeń, klubów sportowych, trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego. Zajęcia prowadził prof. Jonas Edmundas Kvedaravičius z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który w czasie trzydniowego szkolenia przedstawił zagadnienia dot. strategii organizacji, analizy strategicznej, planów strategicznych i zarządzania organizacją. Słuchacze zostali także zapoznani z założeniami ontopsychologii, która jest częścią filozofii moralności, a w wyniku ciągłego rozwoju, staje się także nowoczesnym spojrzeniem na zagadnienia psychologii.
Druga część szkolenia obejmująca ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy odbędzie się w dniach 13-15 lutego 2012 r. w Giżycku.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej
„Litwa-Polska”