Szkolenie pt. „Cyberprzemoc jako przyczyna zachowań agresywnych i stosowania przemocy.”

indeks
W  dniu  12 czerwca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku zorganizowało  dla kadry pomocy społecznej, oraz pieczy zastępczej Powiatu Giżyckiego szkolenie pt. „Cyberprzemoc jako przyczyna zachowań agresywnych i stosowania przemocy.”

 

Szkolenie przeprowadzono w ramach programu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku  do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie giżyckim na rok 2014.  oraz  XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.

Udział wzięło 42 osoby.

Szkolenie przeprowadzili zaproszeni specjaliści: Dr Anna Andrzejewska;  Prof. Dr hab. Józef Bednarek.

pcpr1 pcpr2 pcpr3 pcpr4