Szkolenie ratowników MOPR

W dniach 8-9 czerwca br. na terenie stacji ratowniczej Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku odbyło się szkolenie współfinansowane ze środków budżetowych Powiatu Giżyckiego pt. „Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej dla ratowników MOPR”.
Szkolenie było podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej omówiono wytyczne ERC 2021 oraz dobre praktyki w pierwszej pomocy. Druga część zakładała udzielanie pomocy podczas pozorowanych akcji na wodzie i lądzie.

 

Źródło informacji: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe