Szkolenie techniczne płetwonurków MOPR

P105069430 grudnia 2017 r. na terenie portu Ekomarina odbyło się szkolenie techniczne płetwonurków Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z wydobywania zatopionych elementów. W szkoleniu wzięło udział 11 osób. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Ratownicy – płetwonurkowie MOPR odbyli szkolenie z technik podnoszenia zatopionych w wodzie elementów. Do szkolenia wykorzystano sprzęt nurkowy oraz worki wypornościowe. Natomiast do pomocy i zabezpieczenia miejsca szkolenia została użyta łódź ratownicza. Wszyscy uczestnicy szkolenia przećwiczyli bezpieczne techniki zakładania i napełniania worków wypornościowych. Ratownicy – płetwonurkowie MOPR po odbytym szkoleniu nabyli nowe i bezpieczne umiejętności wydobywania zatopionych elementów z wody. Pozwolą one skutecznie ratować mienie osób, które w wyniku bezpośredniego zagrożenia życia na wodzie wywróciły bądź zatopiły sprzęt pływający (np. jacht, rower wodny).

Zadanie pn. „Szkolenie techniczne płetwonurków MOPR z wydobywania zatopionych elementów” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.