Szkolenie techniczne płetwonurków MOPR

P105069430 grudnia 2017 r. na terenie portu Ekomarina odbyło się szkolenie techniczne płetwonurków Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z wydobywania zatopionych elementów. W szkoleniu wzięło udział 11 osób. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. W szkoleniu udział wzięli ratownicy zawodowi oraz ochotnicy, którzy w ciągły sposób podnoszą swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego jak i płetwonurkowania. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z bezpieczeństwem podczas wykonywania drobnych prac podwodnych. Konfiguracja sprzętu nurkowego, łączność podwodna, sygnały linowe, zabezpieczenie ratownicze na lądzie oraz pierwsza pomoc to główne tematy poruszane podczas wykładów. Kolejnym etapem szkolenia była praktyka. Ratownicy zostali przydzieleni do odpowiednich grup. Grupa zadaniowa musiała wykonać zadaną pracę podwodną – wydobycie 4 metrowego żelaznego teownika, 50 kg betonowego obciążnika itp. Druga grupa ratownicza znajdowała się na brzegu w sprzęcie nurkowym i czuwała nad bezpieczeństwem wykonywanych zadań pod wodą. Zostały również przećwiczone elementy ratownicze, podczas których należało wydobyć płetwonurka na łódź ratowniczą i udzielić mu pierwszej pomocy.

Do szkolenia wykorzystano sprzęt nurkowy oraz worki wypornościowe. Natomiast do pomocy i zabezpieczenia miejsca szkolenia została użyta łódź ratownicza. Wszyscy uczestnicy szkolenia przećwiczyli bezpieczne techniki zakładania i napełniania worków wypornościowych. Ratownicy – płetwonurkowie MOPR po odbytym szkoleniu nabyli nowe i bezpieczne umiejętności wydobywania zatopionych elementów z wody. Pozwolą one skutecznie ratować mienie osób, które w wyniku bezpośredniego zagrożenia życia na wodzie wywróciły bądź zatopiły sprzęt pływający (np. jacht, rower wodny).

Zadanie pn. „Szkolenie techniczne płetwonurków MOPR z wydobywania zatopionych elementów” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.